Εκπροσώπηση σε όλα τα αντικείμενα του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα

Αμέλεια

  • Ιατρική αμέλεια, ιατρική ευθύνη, ιατρικό σφάλμα
  • Κατασκευαστική αμέλεια
  • Εργατικό ατύχημα

medical, appointment, doctor-563427.jpg