Εκπροσώπηση σε όλα τα αντικείμενα του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα

Εταιρικό Έγκλημα

  • Ποινική ευθύνη διαχειριστών και εκπροσώπων νομικών προσώπων
  • Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος
  • Εταιρική συμμόρφωση
  • Ποινική ευθύνη στο Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Προσωπικά δεδομένα
  • Πνευματική ιδιοκτησία
  • Αγορανομικές παραβάσεις

house, security, property-4516172.jpg