Εκπροσώπηση σε όλα τα αντικείμενα του διοικητικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα

Διοικητικό Δίκαιο

 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Υπαλληλικό δίκαιο
 • Φορολογικές διαφορές
 • Ακυρωτικές διαφορές
 • Διαφορές ουσίας
 • Ασφαλιστικές διαφορές
 • Διοικητικά πρόστιμα
 • Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής
 • Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων
 • Εκλογικές διαφορές
 • Συνταξιοδοτικές και δημοσιολογιστικές διαφορές

man, write, plan-593333.jpg