Εκπροσώπηση σε όλα τα αντικείμενα του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

  • Έκδοση
  • Δικαστική συνδρομή

continents, puzzle, world-1219541.jpg