Συνταγματικοί περιορισμοί των ιδιωτικοποιήσεων

Η μονογραφία πραγματεύεται με τρόπο συνθετικό τους περιορισμούς που το Σύνταγμα θέτει στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Εξετάζονται τόσο οι συνταγματικές δεσμεύσεις, ουσιαστικές και διαδικαστικές, που επιβάλλονται στις ιδιωτικοποιήσεις, όσο και…

Ο δικαστικός έλεγχος των νόμων στην Ελλάδα 1844-1935

Τα ελληνικά δικαστήρια άρχισαν να ελέγχουν τη συνταγματικότητα των νόμων ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Βρέθηκαν έτσι στην πανευρωπαϊκή πρωτοπορία, καθώς την ίδια περίοδο σε όλες τις μεγάλες…

Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα: Η συνταγματική πρακτική της Επανάστασης μέσα από τις πηγές, 1821-1827

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο συνταγματισμός της ελληνικής επανάστασης κατά την περίοδο 1821-1827. Εξετάζονται τρία –προφανώς αλληλένδετα, αλλά πάντως καταρχήν διακριτά– πεδία του πολιτικού βίου της επανάστασης, δηλαδή του τρόπου…

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

Χρήστος Λαμπάκης, Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022 Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και δομημένη παρουσίαση καίριων ζητημάτων στο πεδίο της παραγραφής των…

Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και Πράξη, 2020

Κώστας Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και Πράξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 Το έργο «Δίκαιο Ανηλίκων» αφορά στο δίκαιο των ανήλικων δραστών. Η εγκληματικότητα των ανηλίκων αναλύεται σε τρία επίπεδα:…

Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 50-133 ΠΚ (Ν 4619/2019, όπως ισχύει με Ν 4637/2019)

Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 50-133 ΠΚ (Ν 4619/2019, όπως ισχύει με Ν 4637/2019), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2020, ISBN 978-960-648-148-2 Σελίδες…