Η πρόκληση μιας νέας ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου

Άμεσος έλεγχος του κράτους και ραδιοτηλεοπτική ρύθμιση: Μια πρόταση ερμηνείας του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σ. 65-104


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Γ. Σωτηρέλης/Ακρίτας Καϊδατζής/Αλ. Οικονόμου/Π. Δημητρόπουλος
Εκδόσεις: Παπαζήσης, Αθήνα 2019

Αρχεία