Εκπροσώπηση σε όλα τα αντικείμενα του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα

Οικονομικό Έγκλημα

 • Φορολογικά εγκλήματα
 • Χρηματιστηριακά εγκλήματα
 • Υπηρεσιακά εγκλήματα
 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • Εγκλήματα σχετικά με το χρηματιστήριο
 • Απιστία
 • Λαθρεμπορία
 • Απάτη
 • Υπεξαίρεση
 • Πλαστογραφία
 • Δωροδοκία

savings, budget, investment-2789112.jpg