Εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

  • Άσκηση Προσφυγών ενώπιον του ΕΔΔΑ
  • Υποστήριξη Προσφυγών στο ΕΔΔΑ

blue, building, pattern-1283011.jpg