Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

Χρήστος Λαμπάκης, Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022

Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και δομημένη παρουσίαση καίριων ζητημάτων στο πεδίο της παραγραφής των εγκλημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η μελέτη του αντικειμένου αφενός στο πεδίο του διεθνούς, ευρωπαϊκού και ενωσιακού δικαίου και αφετέρου του ελληνικού ποινικού δικαίου.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος αναλύεται η αντιμετώπιση της παραγραφής στο διεθνές ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ και σε ενωσιακό επίπεδο και στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ζητήματα όπως η δικαιολογητική βάση, η νομική φύση, ο χρόνος και η αναστολή της παραγραφής.

Επιπλέον, περιέχονται συμπεράσματα και προτάσεις του συγγραφέα, αλλά και ενδιάμεσα συμπεράσματα που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των ουσιαστικότερων σημείων επιτρέποντας μια κριτική και πλήρη θεώρηση του σύνθετου νομικού θεσμού της παραγραφής που αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών και διαλόγου μεταξύ των ποινικών θεωρητικών, αλλά και αντικείμενο με καίριες πρακτικές συνέπειες για τον κατηγορούμενο και τον δικηγόρο της πράξης

https://www.sakkoulas.gr/el/editions/ch-lampakis-i-paragrafi-ton-egklima…


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Χρήστος Λαμπάκης
Εκδόσεις: Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022

Αρχεία

ΛΑΜΠΑΚΗΣ_ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ_2022_0-1.jpgΛήψη