Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και Πράξη, 2020

Κώστας Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και Πράξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Το έργο «Δίκαιο Ανηλίκων» αφορά στο δίκαιο των ανήλικων δραστών. Η εγκληματικότητα των ανηλίκων αναλύεται σε τρία επίπεδα: α) στην προσέγγισή της υπό το πρίσμα των εγκληματολογικών θεωριών, β) στην ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αναφορικά με τη μεταχείριση του ανήλικου δράστη και γ) στην παρουσίαση της αντιμετώπισής της από τους φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Καθοριστικό ρόλο αποτέλεσε η θέσπιση των νέων ΠΚ και ΚΠΔ, αλλά και του Ν 4689/2020, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα νέο νομοθετικό status για τον ανήλικο δράστη. Η έκδοση συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, χρηστικά παραρτήματα και αλφαβητικό ευρετήριο. Απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο με το δίκαιο των ανήλικων δραστών.

Περισσότερα σε: https://www.nb.org/greek/dikaio-anilikwn-v4.html#product_tabs_attribute_…


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Αρχεία

ΔΙΚΑΙΟ-ΑΝΗΛΙΚΩΝ.pdfΛήψη