Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων

Ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων αποτελεί μια πλήρη ανακάθαρση των νομοθετικών κειμένων, τα οποία ρυθμίζουν την εγκληματικότητα και τη θυματικότητα των ανηλίκων. Προς τούτο, παραθέτονται όλα ανεξαιρέτως τα ποινικά, σωφρονιστικά και θυματολογικά νομοθετήματα του ισχύοντος ελληνικού δικαίου -κατ’ αυστηρή χρονολογική σειρά και θεματική τάξη- καθώς επίσης και τα συμβατικά θεσμικά κείμενα, που αποτελούν εσωτερικό δίκαιο. Ειδικότερα, ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων είναι διαχωρισμένος στις εξής ενότητες:

Ο ανήλικος δράστης, όπου εκτός από τα βασικά νομοθετήματα (Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) συμπεριλαμβάνονται διατάξεις νόμων που αφορούν στη μεταχείριση του ανήλικου δράστη (Σωφρονιστικός Κώδικας, Καταστήματα Κράτησης Νέων, Αναμορφωτικά Καταστήματα, ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής ανηλίκων κρατούμενων, Ναρκωτικά).

Περαιτέρω, λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας της προκείμενης θεσμικής περιοχής, γίνεται αυτοτελής νομοθετική μνεία και στις ιδιαίτερες εκείνες ενότητες που εμπλέκουν τον ανήλικο ως θύμα. Έτσι, ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων, στην ενότητα το ανήλικο θύμα, περιλαμβάνει όλα τα νομοθετήματα που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων και στην καταπολέμηση του φαινομένου, στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων, στην εργασιακή εκμετάλλευση του ανηλίκου, στην ενδοοικογενειακή βία, στην παιδική πορνογραφία, στο Διαδίκτυο, στην κακοποίηση και στη γενετήσια εκμετάλλευση.

Η προστασία του ανηλίκου και η πρόληψη, ως επείγουσες αντεγκληματικές παράμετροι, φιλοξενούνται επίσης στον εν λόγω Κώδικα Ανηλίκων, με την παράθεση των θεσμικών εκείνων νομοθετημάτων (εσωτερικού και διεθνούς δικαίου) που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης των ανηλίκων, όπως το Σύνταγμα, η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ο Κώδικας Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και δημοσιογραφικών εκπομπών, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοιατρική και η Σύμβαση κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στους Επιμελητές Ανηλίκων.

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο και είναι ενημερωμένο μέχρι και τον Ν 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 158/20.9.2010).


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, β' έκδοση, Αθήνα 2010

Αρχεία