ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ

Το παρόν έργο αποτελεί ένα καινοτόμο βήμα για την επιστήμη της Θυματολογίας ως ανεξάρτητου και αυτοτελούς νομικού κλάδου. Η διάρθρωση της νομοθετικής ύλης καλύπτει το ισχύον δίκαιο που αφορά στα θύματα του εγκλήματος και έχει εμπλουτιστεί με το παράγωγο Δίκαιο Θυμάτων των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει στη χώρα μας. Περιλαμβάνει 56 νομοθετήματα, τα οποία επιμερίζονται στις εξής θεματικές ενότητες: Το θύμα του εγκλήματος στην ποινική διαδικασία, Το θύμα στην οικογένεια, Θύμα και ιατρικές πράξεις, Το θύμα τρομοκρατικών πράξεων και κατάχρησης εξουσίας, Εμπορία ανθρώπων, Το ανήλικο θύμα, Σεξουαλική παρενόχληση, Προστασία/Αρωγή (όπου περιλαμβάνονται κείμενα συμβατικού και μη συμβατικού χαρακτήρα) και Πρόληψη. Τέλος, παρατίθεται, μαζί με την αιτιολογική έκθεσή του, το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο (108 σελ.), το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006

Αρχεία

ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΥ-ΘΥΜΑΤΩΝ.docΛήψη