ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ III – ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Συμβολές, ως επιστημονικοί συνεργάτες, στο Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙΙ, στις θεματικές του Ποινικού Δικαίου και της Εγκληματολογίας, υπό την επιμέλεια των Καθηγητών Ν. Ανδρουλάκη, Λ. Μαργαρίτη και , Φαρσεδάκη, ως εξής:

Κ. Κοσμάτος, Συστηματική ανάλυση των λημμάτων: “ακούσια νοσηλεία” (σελ. 10) και “ψυχιατρεία – ψυχιατρικά καταστήματα” (σελ. 652)

Χ. Λαμπάκης, Συστηματική ανάλυση του λήμματος “παραγραφή” (σελ. 475).


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος/ Χ. Λαμπάκης
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018

Αρχεία