Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 1729/1987, όπως ισχύει

Η πλειοψηφία των υποθέσεων στα Ποινικά Δικαστήρια αναφέρονται σε παραβάσεις των λεγομένων Ειδικών Ποινικών Νόμων, ενώ όσες έχουν σχέση με τον Ποινικό Κώδικα αποτελούν τη μειοψηφία. Μεταξύ των πρώτων την πρωτοκαθεδρία διεκδικούν όσες προβλέπονται στο Νόμο περί Ναρκωτικών, οι δε στατιστικές των Ελληνικών Φυλακών δείχνουν σταθερά, ότι περίπου το 1/3 των κρατουμένων (υποδίκων-καταδίκων) είναι παραβάτες του Νόμου αυτού. Έχει διαπιστωθεί πλέον, ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι οξύτατο σε παγκόσμια κλίμακα, οι έμποροι αυτών εμφανίζονται αδίστακτοι και τα θύματα-χρήστες αυξάνονται με ρυθμό ανησυχητικό έως πολύ επικίνδυνο. Δικαιολογημένα λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια οι εκπρόσωποι της ελληνικής επιστήμης εκπόνησαν αξιόλογες μελέτες για το Νόμο περί Ναρκωτικών και τα συναφή θέματα. Στα έργα αυτά, ήδη, προστέθηκε και το πόνημα των κ.κ.Ν. Παρασκευόπουλου και Κ. Κοσμάτου.Ο καθηγητής κ. Ν. Παρασκευόπουλος διδάσκει ποινικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1980, είναι γνωστός συγγραφέας αξιόλογων νομικών βιβλίων, αρθρογραφεί συχνά στον ημερήσιο τύπο για θέματα που ενδιαφέρουν ευρύτερα την κοινωνία, έχει έντονη παρουσία στη νομική πράξη και για χρόνια εκλέγεται Πρόεδρος στο Δ.Σ. του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Ε.Α.), αναπτύσσοντας πολυσχιδή δραστηριότητα στην πρόληψη και θεραπεία χρηστών. Εξάλλου, ο δικηγόρος κ. Κ. Κοσμάτος είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει δημοσιεύσει αξιόλογες μελέτες στο νομικό τύπο για θέματα ναρκωτικών. Έτσι η επιστημονική φαρέτρα αυτών είναι πλούσια και πρόσφορη για τη συγγραφή του παρόντος έργου. Σε κάθε διάταξη του Νόμου περί Ναρκωτικών παρατίθεται, ταξινομημένα, εξαντλητική ερμηνευτική ανάπτυξη για όλα τα θέματα που εμφανίζονται σε επιστημονική βάση και στη δικαστηριακή πρακτική, όπως: αντικειμενική-υποκειμενική υπόσταση, απόπειρα, συμμετοχή, συρροή, δικονομικά ζητήματα κλπ. Πλέον δε αυτών, υπάρχει πλούσια νομολογία και ιδίως η πρόσφατη του Αρείου Πάγου (2001-2003), χρησιμότατα υποδείγματα δικογράφων για τα σπουδαιότερα θέματα που μπορούν να προκύψουν στην πράξη και, τέλος, περιέχεται ένας σημαντικός πληροφοριακός οδηγός για τις υπηρεσίες απεξάρτησης στη χώρα μας (κέντρα συμβουλευτικά-πρόληψης-ενημέρωσης, θεραπευτικά προγράμματα κλπ.). Το έργο είναι ενημερωμένο με όλες τις κατά καιρούς νομοθετικές μεταβολές μέχρι και το έτος 2003, καθώς και με την έως σήμερα σχετική βιβλιογραφία-αρθρογραφία για κάθε άρθρο. Οι συγγραφείς, σαν δάσκαλοι που είναι, προφανώς γνωρίζουν ότι η ερμηνεία του Δικαίου πρέπει να βρίσκει εκείνες τις διεξόδους που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ζωής και δεν επιφέρουν παραχάραξη της νομοθετικής βούλησης. Γι’ αυτό, όπου υπάρχει στο Νόμο κενό ή διχογνωμία, εκφράζουν την επιστημονική τους άποψη, άλλοτε μεν, με την αναπόφευκτη πρισματική ενατένιση του θέματος, άλλοτε δε, διατυπώνοντας αυτή με απόλυτα ορθό τρόπο σε δογματικό και δικαιοπολιτικό επίπεδο, με στέρεη και ουσιαστικά πειστική επιχειρηματολογία. Έτσι κινήθηκαν μέσα στα πλαίσια, που υπαγορεύουν οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο του Δικαίου, για κοινωνικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων και για εξισορροπητική λειτουργία της Δικαιοσύνης, αποφεύγοντας να θεωρήσουν το δόγμα σαν αυτοσκοπό, αφού, σε κάθε περίπτωση, αυτό πρέπει να είναι το θεωρητικό καταστάλαγμα και η ασφαλιστική δικλείδα μιας συνεπούς λειτουργίας του Νόμου περί Ναρκωτικών στην πρακτική του εφαρμογή. Με τέτοια επιστημονική πληρότητα, συστηματική κατάταξη της ύλης και αρτιότητα που εμφανίζει το έργο αυτό, έχουμε τη γνώμη, ότι θα γίνει ένα πολύ χρήσιμο εφόδιο για όσους διακονούν το Δίκαιο και τη Θέμιδα.

Αθήνα, 17-11-2004

Ανδρέας Κ. Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005

Αρχεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-2005.pdfΛήψη