Ναρκωτικά. Συμπλήρωμα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 3772/2009

Από τη συστηματοποίησή της (με το Ν. 1729/1987) και ύστερα, ακόμη και μετά την κωδικοποίηση (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά, Ν. 3459/2006), η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά εξελίσσεται διαρκώς. Το ίδιο άλλωστε ισχύει και με την σχετική νομολογία. Πρόκειται για το κυριότερο πεδίο δοκιμασίας του ποινικού δικαίου. Οι ποινικές δίκες για τα ναρκωτικά πληθαίνουν, όπως επίσης και ο αντίστοιχος πληθυσμός υποδίκων και καταδίκων στις φυλακές. Η αποτελεσματικότητα του σωφρονιστικού συστήματος στο συγκεκριμένο πεδίο φαίνεται περιορισμένη, ενώ τα προγράμματα απεξάρτησης κατορθώνουν να συμβάλλουν περισσότερο στις κατευθύνσεις της πρόληψης, αλλά και της επανένταξης/ειδικής πρόληψης. Η αξιοπιστία αυτής της αποτελεσματικότητας, ωστόσο, επιβάλλει διαρκή παρακολούθηση των ερευνητικών δεδομένων και των επιστημονικών πορισμάτων.

Κατά μήνα Δεκέμβριο 2008 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος νόμος (3727/2008) που τροποποιεί τον Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά, διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν ήδη εκ νέου από τον Ν. 3772/2009. Οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν. 3727/2008 και τον Ν. 3772/2009 είναι σημαντικές: αφορούν μορφές διακίνησης ναρκωτικών, επιβαρυντικές περιστάσεις αλλά και ελαφρυντικά, ειδικές ρυθμίσεις για εξαρτημένους καθώς και για την ποσότητα ναρκωτικών που ενδεικνύει πρόθεση προσωπικής χρήσης ή αντίθετα διακίνησης, καθιερώνουν ευθύνη νομικών προσώπων και εισάγουν καινοτομίες σε σημαντικά για πολλούς κρατουμένους ζητήματα της υφ’ όρον απόλυσης και των τακτικών αδειών.

Στο παρόν συμπλήρωμα περιλαμβάνεται ο Κ.Ν.Ν., όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί, το Π.Δ. 148/2007 που κωδικοποίησε τις σχετικές με τα ναρκωτικά υπουργικές αποφάσεις, καθώς και υπουργικές αποφάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω κωδικοποίηση. Επίσης, καθώς νομολογία για τις νέες αυτές ρυθμίσεις δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, περιλαμβάνεται ένα άρθρο του Κ. Κοσμάτου, το οποίο τις σχολιάζει επισημαίνοντας μια σειρά ζητημάτων που εγείρονται και προτείνοντας λύσεις. Πρόκειται για επεξεργασμένη μορφή Εισήγησης που αντεπεξήλθε ήδη στη βάσανο του επιστημονικού διαλόγου σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ποινικών Επιστημών), η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στην Αθήνα, 6/2/2009 με θέμα «Ναρκωτικά, εξάρτηση και ποινική δικαιοσύνη».

Ευχαριστούμε θερμά την ασκούμενη δικηγόρο Αικατερίνη Κυριακίδου για την συμβολή της στην επιμέλεια του τρίτου μέρους του παρόντος έργου, καθώς και τους συντελεστές της εκδοτικής δουλειάς στις Εκδόσεις Σάκκουλα.

Ελπίζουμε το παρόν να αποτελεί χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο ερμηνείας και εφαρμογής του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά.

Θεσσαλονίκη, 2009

Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009

Αρχεία