Νομοθετικά κείμενα περί τρομοκρατίας

Η τρομοκρατία και οι τρομοκρατικές πράξεις, αν και δε συνιστούν πρόσφατη εγκληματική δραστηριότητα ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων, εντούτοις, λόγω της παγκοσμιοποίησης, γνωρίζουν τελευταία μια διαρκή έξαρση τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς. Η τρομοκρατία τελεί σε πλήρη διαπλοκή με το οικονομικό έγκλημα και το οργανωμένο έγκλημα και για την αντιμετώπισή της απαιτείται να ληφθούν μέτρα πρόληψης και καταστολής, που να σέβονται όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία.

Η έκδοση του έργου Νομοθετικά Κείμενα περί Τρομοκρατίας, στοχεύει στην παρουσίαση της ποινικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με την παράθεση του συνόλου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (107 νομοθετήματα). Ειδικότερα, η ύλη του βιβλίου είναι κατανεμημένη στις εξής θεματικές ενότητες: Διεθνείς Συμβάσεις-Νομικά εργαλεία Ε.Ε., όπου περιλαμβάνονται οι κυρωθείσες από τη χώρα μας διεθνείς συμβάσεις καθώς και οι Αποφάσεις -Πλαίσιο, Οδηγίες κ.λπ., που αφορούν στην αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας (παράνομη κατάληψη αεροπλάνων, ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας και ναυσιπλοΐας, προστασία διπλωματικών αντιπροσώπων, πυρηνικό υλικό, ομηρία ανθρώπων και επιβατών, Σύμβαση Shengen), Διακρατικές Συμφωνίες, που αφορούν στα κοινά μέτρα και πολιτικές κατά της τρομοκρατίας (ναρκωτικά, λαθρομετανάστες, οργανωμένο έγκλημα, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγκληματική οργάνωση, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, δικαστική συνδρομή και ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών), Αστυνομία, όπου παρουσιάζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Αστυνομίας (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΑΚ, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΕΥΠ, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), Προστασία και αρωγή θυμάτων (προστασία μαρτύρων, ανάλυση DNA, οικονομικές παροχές θυμάτων τρομοκρατίας, στρατολογία) και Αποφάσεις Συμβουλίου ΟΗΕ. Ως αναγκαίο συμπλήρωμα του έργου παρατίθενται, σε Παράρτημα, δύο σημαντικότατα και κλασσικά διεθνή κείμενα: η ΕΣΔΑ και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010

Αρχεία