ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ερμηνεία κατ’ άρθρο – Τόμος Πρώτος (άρθρα 1-234)

Συμβολή Κ.Κοσμάτου στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη, με ερμηνεία των διατάξεων των εξής άρθρων του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα:

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιμέτρηση της ποινής

Άρθ. 79 [Δικαστική επιμέτρηση της ποινής] Σελ. 652

Άρθ. 80 [Επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα ]Σελ. 664

Άρθ. 81 [Έγκλημα από φιλοκέρδεια ]Σελ. 665

Άρθ. 81Α [Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά] Σελ. 666

Άρθ. 83 [Λόγοι μείωσης της ποινής] Σελ. 710

Άρθ. 84 [Ελαφρυντικές περιστάσεις] Σελ. 715

Άρθ. 85 [Συρροή λόγων μείωσης της ποινής] Σελ. 734

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους

Άρθ. 121 [Ορισμοί]Σελ. 1010

Άρθ. 122 [Αναμορφωτικά μέτρα]Σελ. 1023

Άρθ. 123 [Θεραπευτικά μέτρα]Σελ. 1036

Άρθ. 124 [Μεταβολή ή άρση μέτρων]Σελ. 1040

Άρθ. 125 [Διάρκεια μέτρων]Σελ. 1043

Άρθ. 126 [Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι]Σελ. 1045

Άρθ. 127 [Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι]Σελ. 1047

Άρθ. 128 [Πταίσματα ανηλίκων]Σελ. 1054

Άρθ. 129 [Απόλυση υπό όρο] Σελ. 1055

Άρθ. 129Α [Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση] Σελ. 1062

Άρθ. 130 [Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους] Σελ. 1065

Άρθ. 131 [Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους] Σελ. 1068

Άρθ. 132 [Συρροή] Σελ. 1070

Άρθ. 133 [Νεαροί ενήλικες] Σελ. 1072


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ έκδοση, Αθήνα 2018

Αρχεία