Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο.

Συμβολή στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη ως εξής:

Κ. Κοσμάτος, Συστηματική ανάλυση των διατάξεων των εξής άρθρων του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα: 79 (επιμέτρηση της ποινής), 80 (επιμέτρηση χρηματικής ποινής) 81 (έγκλημα από φιλοκέρδεια), 83 (λόγοι μείωσης της ποινής), 84 (ελαφρυντικές περιστάσεις), 85 (συρροή λόγων μείωσης της ποινής), 87 (υπολογισμός προσωρινής κράτησης), 121-133 (ειδικές διατάξεις για ανηλίκους)

Χ. Λαμπάκης, Συστηματική ανάλυση των διατάξεων των εξής άρθρων του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα: 360 (παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου), 370 (παραβίαση του απορρήτου των επιστολών), 370 Α (παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας), 370Β και 370 Γ (παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα).


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος - Χ. Λαμπάκης, Συμβολές σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια)
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Α’ έκδοση, Αθήνα 2011, Β’ έκδοση, Αθήνα 2014

Αρχεία