Το θεσμικό πλαίσιο για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα

Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφή αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μεγάλη.

Ωστόσο οι διάσπαρτες διατάξεις σε γενικότερου ενδιαφέροντος νομοθετήματα και η έλλειψη κωδικοποίησής τους καθιστούν τις νομοθετικές προβλέψεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες δυσπρόσιτες όχι μόνο για τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, αλλά και για τους νομικούς της πράξης.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει συνολικά εξήντα νομοθετήματα (νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) και έχει ως στόχο να κωδικοποιήσει και να παρουσιάσει για πρώτη φορά το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στην χώρα μας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με τρόπο εύχρηστο στον αναγνώστη.
” παραθέτει κατά θεματική ενότητα (και κατά χρονολογική σειρά) όλες τις ισχύουσες διατάξεις,
” περιλαμβάνει από όλα τα νομοθετήματα μόνο τις διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά στα άτομα με ειδικές ανάγκες,
” καταγράφει όλες τις τροποποιήσεις των νομοθετικών κειμένων που περιλαμβάνει,
” περιέχει ευρετήριο των σημαντικότερων όρων των νομοθετημάτων.

Οι θεματικές ενότητες που έχουν επιλεγεί καλύπτουν όλο το χώρο του δικαίου:
” Σύνταγμα
” Διεθνείς Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί με νόμο και αποτελούν εσωτερικό δίκαιο –
” Αστικό Δίκαιο
” Ποινικό Δίκαιο
” Γενικές διατάξεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
” Εκπαίδευση
” Απασχόληση
” Αποκατάσταση
” Προσπελασιμότητα
” Αθλητισμός
” Εισόδημα
” Κοινωνική ασφάλιση


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002

Αρχεία