lawassociates

Χρήστος Λαμπάκης

Διδάκτωρ Νομικής,
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Ο Χρήστος Λαμπάκης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1983. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (2006), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2010).

Αναγορεύθηκε Διδάκτορας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2021), εκπονώντας διατριβή με θέμα “Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο”. (https://www.sakkoulas.gr/el/editions/ch-lampakis-i-paragrafi-ton-egklimaton-sto-ousiastiko-poiniko-dikaio-2022/)

Από το 2021 είναι διδάσκων στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής ΔΠΘ.

Είναι Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 2008 («παρ’ Αρείω Πάγω» από το 2017), με βασική ενασχόληση τις υποθέσεις ποινικού δικαίου. Επίσης έχει εκπροσωπήσει εντολείς του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Είναι μέλος επιστημονικών φορέων όπως της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ), της  Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (ΕΕΠΔ) και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, ενώ τιμήθηκε και με την υποτροφία – βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ το έτος 2013.

Από το 2011-2020 υπήρξε μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), ενώ διατέλεσε μέλος της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ).

Συμμετείχε ως μέλος της ελληνικής αποστολής στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων των Κρατών Μελών της ΕΕ υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕU σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας (2015) αλλά και μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Οδηγία για τη Δήμευση (National Representative for Greece, in the meeting of the Contact Group on the Freezing and Confiscation Directive organized by the Secretariat of Organized Crime and Drugs Policy) (2019). Έχει υπάρξει επίσης εμπειρογνώμονας της Fair Trial International σε σχέση με ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Υπήρξε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής «για την καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και εξορθολογισμό των κωλυμάτων και εν γένει θεσμικών εμποδίων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων». Διατέλεσε επίσης γραμματέας της νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου «για τα φορολογικά εγκλήματα και ιδίως για τη λαθρεμπορία και τα χρέη στο Δημόσιο», και για τη «μεταρρύθμιση και ενίσχυση του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας».

Έχει επιμορφωθεί στο Julius – Maximilians – University Würzburg της Γερμανίας με υποτροφία της DAAD σχετικά με το γερμανικό ποινικό δίκαιο (τον Ιούλιο του 2015). Υπήρξε visiting scholar στη Νομική Σχολή του Queen Mary University of London, ενώ το 2019 συμμετείχε σε ερευνητική επίσκεψη στη Νομική σχολή του πανεπιστημίου Harvard  των ΗΠΑ.

Αποτέλεσε μέλος αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικότερα:

  • Μέλος της ερευνητικής ομάδας υπό την επιστημονική εποπτεία της Καθηγήτριας Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι που εκπόνησε με επιτυχία το ερευνητικό πρόγραμμα «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα: ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους», το οποίο εντάχθηκε στη δράση «Αριστεία» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
  • Από 20/6/2018 έως 19/12/2019 συμμετείχε ως υπότροφος ερευνητής στο ερευνητικό έργο: “The New EU Counter-Terrorism Offences and the Complementary Mechanism of Controlling Terrorist Financing as Challenges for the Rule of Law”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μετά από διαδικασία επιλογής βάσει της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
  • Συμμετείχε στο ερευνητικό προγράμματα του ΚΕΘΕΑ με τη συνεργασία του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ΔΠΘ σχετικά με την εξάρτηση και τα ναρκωτικά και
  • Συμμετείχε στο Διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AGIS (PROJECT JLS/2005/AGIS/123) “Demand of stolen lives. Researching the demand side of Trafficing”, το οποίο υλοποίησε το Δ.Π.Θ μέσω του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών.

Δίδαξε στα εκπαιδευτικά σεμινάρια προς δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν σε συνεργασία του ΕΚΔΔΑ και του φιλανδικού οργανισμού HAUS το Νοέμβριο 2016 στην Αθήνα.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις, όπως στο IV CINETS Conference 2018, με τίτλο: “Mobility and Security in an Era of Globalisation: Crimmigration at a Crossroads?” (05–06/10/2018), Queen Mary University of London

Δημοσιευμένες εργασίες του:

Χ. Λαμπάκης, Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 2021 (υπό έκδοση) – διδακτορική διατριβή

Χ. Λαμπάκης, Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΚακΘεσ 1324/2020, Αρμ 2022, σελ. 1331 επ., με θέμα:  Ειδική αναστολή άρθρου 33 Ν. 4139/2013 λόγω ολοκλήρωσης με επιτυχία προγράμματος απεξάρτησης

A. Sachoulidou/ C. Lampakis, The statutory limitation of crimes in the Greek legal order/ La prescrizione nell’ ordinamento giuridico greco, DPCE online, 3/2021, σελ. 3765 επ.

Χ. Λαμπάκης, Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ευεργετική ρύθμιση του άρθρου 33 παρ. 1 περ. β Ν. 4139/2013 περί μη εγγραφής στο δελτίο ποινικού μητρώου αποφάσεων προσώπου που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα απεξάρτησης (με αφορμή το ΒουλΣυμβΠλημΑθ 3487/2020), ΠοινΔικ 2021, σελ. 820 επ.

Χ. Λαμπάκης, Παρατηρήσεις στην 1493/2020 ΜονΠλημΣερ, Αρμ 2021, σελ. 492 επ.

Με θέμα: η παραγραφή των εγκλημάτων φοροδιαφυγής μετά τον Ν. 4745/2020

N. Karaliota/ E. Kompatsiari/ C. Lampakis/ M. Kaiafa – Gbandi, The New EU Counter-Terrorism Offences and the Complementary Mechanism of Controlling Terrorist Financing as Challenges for the Rule of Law, Transnational crime, Brill Research Perspectives (BRP), 2020

Χ. Λαμπάκης, Η υποχρεωτική αναβολή της δίκης και η «ειδική» αναστολή της παραγραφής κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν 4139/2013, ΠοινΔικ 2013, σελ. 823 επ.

Χ. Λαμπάκης, Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΣερ 4/2010, ΠοινΔικ 2010, σελ. 689 επ. – με θέμα: «Η προσωρινή κράτηση και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 3811/2009»

Χ. Λαμπάκης, Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΘεσ 13/2008, ΠοινΔικ 2009, σελ. 698 επ. – με θέμα: «Προϋποθέσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε κρατούμενο»

Χ. Λαμπάκης, «Ιδιαίτερη μεταχείριση των ανηλίκων κρατουμένων. Μύθος ή πραγματικότητα;», ΕΝΩΠΙΟΝ, τεύχ. 55, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2010, σελ. 53 επ.

Κ. Κοσμάτος/Χ. Λαμπάκης, Εστίες διαφθοράς στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, σε: Σ. Βιδάλη/Ν. Κουλούρης/Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.): «Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα», εκδ. ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σελ. 185-209

Συμμετοχή σε: Ν. Ανδρουλάκη/Λ. Μαργαρίτη/Ι. Φαρσεδάκη (επιμ.), Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙΙ – Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018, σελ. 475 επ. (στο λήμμα «παραγραφή»)

Συμμετοχή στο έργο:  Α. Χαραλαμπάκης (επιμ.), Ποινικός Κώδικας – ερμηνεία κατ’ άρθρο (άρθρα 207- 473), τ. ΙΙ, 2011/2014, και συγκεκριμένα συγγραφή (αυτοτελών κεφαλαίων) των άρθρων 360, 370, 370 Α, 370Β και 370 Γ ΠΚ. η οποία συνίσταται αναλυτικά:

3.1.

Το έγκλημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου (άρθρο 360 ΠΚ), σελ. 1625-1638

3.2.

το έγκλημα της παραβίασης του απορρήτου των επιστολών (άρθρο 370 ΠΚ), σελ. 1689-1697

3.3.

το έγκλημα της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας  (άρθρο 370Α ΠΚ), σελ. 1697-1720

3.4.

το έγκλημα του άρθρου 370Β ΠΚ, σελ 1721-1728 

3.5.

το έγκλημα του άρθρου 370Γ ΠΚ, σελ. 1729-1735

 

Συμμετοχή στο έργο:  Α. Χαραλαμπάκης (επιμ.), Ποινικός Κώδικας – ερμηνεία κατ’ άρθρο (άρθρα 207- 473), τ. ΙΙ, 2011 και συγκεκριμένα συγγραφή (αυτοτελών κεφαλαίων) των άρθρων 360, 370, 370 Α, 370Β και 370 Γ ΠΚ. η οποία συνίσταται αναλυτικά:

  

4.1.

Το έγκλημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου (άρθρο 360 ΠΚ), σελ. 1625-1638

4.2.

το έγκλημα της παραβίασης του απορρήτου των επιστολών (άρθρο 370 ΠΚ), σελ. 1689-1697

4.3.

το έγκλημα της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας  (άρθρο 370Α ΠΚ), σελ. 1697-1720

4.4.

το έγκλημα του άρθρου 370Β ΠΚ, σελ 1721- 1728

4.5.

το έγκλημα του άρθρου 370Γ ΠΚ, σελ. 1729-1735

 

Κ. Κοσμάτος/Μ. Μητροσύλη/Α. Πανάγου/Χ. Λαμπάκης/Θ. Χαραλαμπίδης, Εκπαίδευση σε θέματα αυτοσυνηγορίας και σε θέματα αλλαγών που επιφέρει στο χώρο της ψυχικής αναπηρίας η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου), ΕΣΑμεΑ, 2013, Αθήνα

Κ. Κοσμάτος/Μ. Μητροσύλη/Α. Πανάγου/Χ. Λαμπάκης/Θ. Χαραλαμπίδης, Εκπαίδευση σε θέματα αυτοσυνηγορίας και σε θέματα αλλαγών που επιφέρει στο χώρο της ψυχικής αναπηρίας η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Εγχειρίδιο εκπαιδευτή), ΕΣΑμεΑ, 2013, Αθήνα