lawassociates

Ακρίτας Καϊδατζής

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ,
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Ακρίτας Καϊδατζής είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και εκλεγμένος αναπληρωτής καθηγητής στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., όπου διδάσκει Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες και Συνταγματική Ιστορία. Διδάσκει επίσης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές ή έρευνα στις Νομικές Σχολές της Θεσσαλονίκης, του Αννοβέρου, της Βρέμης και της Γλασκώβης. Μέλος του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης από το 1999, δικηγορεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια. Ασκεί επίσης συμβουλευτική δικηγορία και έχει εμπειρία στη σύνταξη νομοθετικών κειμένων. Διετέλεσε προϊστάμενος στο Νομικό Γραφείο της Γ.Γ. της Κυβέρνησης (2016-2018) και Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης (2018-2019). Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες και μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων.

Δημοσιευμένες εργασίες του:

 1. Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα: Η συνταγματική πρακτική της Επανάστασης μέσα από τις πηγές, 1821-1827, Εκδ. Ευρασία 2021, σ. 553
 2. Γ. Σωτηρέλης/Ακρ. Καϊδατζής/Αλ. Οικονόμου/Π. Δημητρόπουλος, Η πρόκληση μιας νέας ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, Παπαζήσης, Αθήνα 2019 [Άμεσος έλεγχος του κράτους και ραδιοτηλεοπτική ρύθμιση: Μια πρόταση ερμηνείας του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σ. 65-104]
 3. Άρθρο 17 ΣΛΕΕ (Καθεστώς εκκλησιών), Άρθρα 1-5 ΧΘΔΕΕ (Αξιοπρέπεια) και Άρθρα 15-16 ΧΘΔΕΕ (Επαγγελματική και επιχειρηματική ελευθερία), σε: Βασ. Σκουρή et al (επιμ.), Συνθήκη της Λισσαβώνας, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2020, σ. 442-444, 2087-2100, 2174-2181
 4. Άρθρα 23-26, Άρθρα 28-30 και Άρθρα 128-129, σε: Κ. Γώγου/Ι. Κωνσταντίνου (επιμ.), Κώδικας Δικηγόρων, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2η έκδ., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019, σ. 64-77, 84-96, 372-378
 5. Άρθρο 106 (Κρατικός παρεμβατισμός – αποκρατικοποιήσεις), σε: Φ. Σπυρόπουλου et al. (επιμ.), Σύνταγμα – Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσαλονίκη 2017, σ. 1117-1134
 6. Ο δικαστικός έλεγχος των νόμων στην Ελλάδα 1844-1935, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, σ. xvii + 666
 7. Mark Tushnet, Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων. Η συγκριτική άποψη, Εκδ. Παπαζήση 2013, σ. 194 (μετάφραση από τα αγγλικά, εισαγωγή και επιμέλεια Ακρ. Καϊδατζής)
 8. Συνταγματικοί περιορισμοί των ιδιωτικοποιήσεων, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα–Θεσσαλονίκη 2006, σ. ΧΧΙΙ + 461
 9. Άρθρο 26 (Κοινωνική ασφάλιση), Άρθρο 27 (Ανάπτυξη παιδιού) και Άρθρο 35 (Απαγωγή, πώληση και εμπορία παιδιών), σε: Π. Νάσκου-Περάκη/Κ. Χρυσόγονου/Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα–Κομοτηνή 2002, σ. 271–281, 282-288, 370-377

Μελέτες – Γνωμοδοτήσεις

 1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ως εγγυητής της συνταγματικότητας των νόμων, e-Πολιτεία 4/2022
 2. Το κοινωνικό ζήτημα στην Επανάσταση του 1821 και οι εθνικές γαίες, σε: Τιμ. Τόμο Κατ. Σακελλαροπούλου, Εκδ. Σάκκουλα 2022, σ. 635-632
 3. Progressive populism and democratic constitutionalism, Revus Journal for constitutional theory and philosophy of law 47/2022, https://doi.org/10.4000/revus.8068
 4. Socio-economic rights enforcement and resource allocation in times of austerity: The case of Greece 2015-2018, in: A. Farahat & X. Arzoz (eds.), Contesting Austerity: A Socio-Legal Inquiry, Hart Publishing 2021, σ. 273-291
 5. Πανδημία, δημοκρατία, δικαιώματα: Το τέλος του συνταγματικού δικαίου;, Δικαιώματα του Ανθρώπου 84/2020, σ. 381-429
 6. Δημοκρατία, μιντιοκρατία, πλουτοκρατία: Το αίτημα κοινωνικοποίησης του τομέα της ενημέρωσης, σε: Δ. Κολτσίδα (επιμ.), Ενημέρωση και ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα. Παθογένειες, τάσεις και προοπτικές, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα 2020, σ. 75-80
 7. Πολιτικός συνταγματισμός: δικαστικός έλεγχος του νόμου και ο φόβος της δημοκρατίας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2019, σ. 610-630
 8. Άμεσος έλεγχος του κράτους και ραδιοτηλεοπτική ρύθμιση: Μια πρόταση ερμηνείας του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε: Τιμ. Τόμο Ν. Νίκα, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2018, σ. 1165-1189
 9. Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης (γνμδ.), Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 2019, σ. 1169-1196
 10. Καλή νομοθέτηση και τεχνολογία, σε: Κ. Παπαδημητρίου et al (επιμ.), Δίκαιο και τεχνολογία, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2019, σ. 199-210
 11. Νεωτερικά μέσα, παραδοσιακοί σκοποί: Ο συνταγματικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 44 (2018), σ. 31-48
 12. Ο Jeremy Bentham και οι ‘λανθάνουσες αρνησικυρίες’ του Συντάγματος της Επιδαύρου του 1822, σε: Μ. Γιούνη (επιμ.), Δίκαιο και Ιστορία 3, Πρακτικά ΙΘ΄ Συνάντησης Ιστορικών του Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2018, σ. 307-318
 13. Moyens modernes, buts traditionnels : le discours constitutionnel de l’Église de Grèce, Revue ¿ Interrogations ?, N° 25, décembre 2017, http://www.revue-interrogations.org/Moyens-modernes-buts-traditionnels = αναδημοσίευση σε: www.statoechiese.it, n. 2/2018
 14. Μια πολιτική ανάγνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, Δικαιώματα του Ανθρώπου 71/2017, σ. 133-166
 15. Ακρ. Καϊδατζής/Χ. Χίου, Εξωδικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου. Μια συμβολή στη διαλογική πρόσληψη του συντάγματος, σε: ΕΝΟΒΕ – Επετειακός τόμος, 30 χρόνια (1987-2017), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, σ. 227-247
 16. Ακρ. Καϊδατζής/Δ. Πατσίκας, Κοινοβουλευτικός έλεγχος των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου –με αφορμή ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά κυρωτικού νόμου, Δικαιώματα του Ανθρώπου 72/2017, σ. 361-381
 17. Ο πρώτος ελληνικός νόμος που κρίθηκε αντισυνταγματικός: ν. ΝΓ΄/1826 περί εκποιήσεως εθνικών κτημάτων, Επιθεώρηση Δημοσίου & Διοικητικού Δικαίου 2016, σ. 307-326
 18. Η διάκριση συντακτικής και συντεταγμένων εξουσιών, μέσα από ένα επεισόδιο μεταξύ εθνοσυνέλευσης και Θ. Κολοκοτρώνη το 1823, Αρμενόπουλος 2016, σ. 1861-1867 = σε: Μ. Γιούνη (επιμ.), Δίκαιο και Ιστορία 2, Πρακτικά ΙΗ΄ Συνάντησης Ιστορικών του Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, σ. 199-210
 19. Συνταγματικότητα του άρθρου 2Α του Ν 4339/2015 για την αδειοδότηση τηλεοπτικών παρόχων (γνωμ.)», Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 2016, σ. 341-358
 20. Ακρ. Καϊδατζής/Ε. Τσουκαλίδου Σύνταγμα και πολιτική στο κοινοβούλιο: η ένσταση αντισυνταγματικότητας της διάταξης για τον καθορισμό των τηλεοπτικών αδειών (άρθρο 279 του ν. 4364/2016)» Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ι/2016, σ. 3-8
 21. L’état d’exception dans la pratique et la jurisprudence constitutionnelle grecque, Revue En Jeu – Histoire et Mémoires vivantes No 5, Dossier La démocratie à l’épreuve de l’ « état d’exception » (2015), σ. 97-107
 22. Γιατί θα αποτύχει (και) ο νέος νόμος για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση;, Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 2015, σ. 388-391
 23. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα, ενόψει της διάκρισης σε συστήματα ισχυρού και ασθενούς τύπου, Αρμενόπουλος 2014, σ. 2015-2033
 24. Greece’s third way in Prof. Tushnet’s distinction between strong-form and weak-form judicial review, and what we may learn from it, Jus Politicum No 13/2014, www.juspoliticum.com
 25. Η συμβολή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην Ελλάδα, ΕφημΔΔ 2014, σ. 208-221
 26. Αντ. Μανιτάκης/Ακρ. Καϊδατζής, ΟΑΕΕ: Υποχρέωση αναπροσαρμογής ασφαλιστικών εισφορών – Ασφαλιστική κάλυψη υγείας (γνωμ.), ΕΔΚΑ 2014, σ. 805 επ.
 27. Κ. Χρυσόγονος/Ακρ. Καϊδατζής, Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μία πρώτη αποτίμηση, ενόψει της απόφασης ΣτΕ (Ολ.) 668/2012, σε: Τιμ. Τόμο Ιω. Κουκιάδη, Εκδ. Σάκκουλα 2014, σ. 149-162
 28. Σε ποιον ανήκει η περιουσία του Δημοσίου;, σε: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΤΑΙΠΕΔ. Όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, Νομική Βιβλιοθήκη 2014, σ. 87-93
 29. Ανταποδοτικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού πόρου του αγγελιοσήμου (γνωμ.), ΕΕργΔ 2014, σ. 190-196
 30. Κ. Χρυσόγονος/Ακρ. Καϊδατζής, Μη εφαρμογή των μισθολογικών περικοπών των νόμων 3833 και 3845/2010 σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (γνωμ.), ΕΕργΔ 2013, σ. 1049-1059
 31. Ξ. Κοντιάδης/Ακρ. Καϊδατζής, Η συνταγματικότητα των τροποποιητικών της νομοθεσίας περί Επικουρικού Κεφαλαίου διατάξεων του Ν. 4092/2012 (γνωμ.), ΕπιΔικΙΑ 1/2013, σ. 137-182
 32. Προληπτικός έλεγχος των νόμων από το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρωτοβουλία της Βουλής. Μια ήπια πρόταση αναθεώρησης, ΕΔΔΔ 2013, σ. 856-876
 33. ‘Δημόσια Τηλεόραση’ και αρχή της νομιμότητας, ΕΔΔΔ 2013, σ. 586-596
 34. Το δικαίωμα δωρεάν παιδείας μεταξύ (συνταγματικού) δικαίου και (νομοθετικής) πολιτικής. Με αφορμή την απόφαση για τα δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές, ΘΠΔΔ 2012, σ. 1046-1078
 35. ‘Μεγάλη πολιτική’ και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Συνταγματικά ζητήματα και ζητήματα συνταγματικότητας στο ‘Μνημόνιο’, ΤοΣ 2012, σ. 259-292
 36. Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών ‘προνομίων’ του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011, ΕφημΔΔ 2011, σ. 729-752 = σε: Τιμ. Τόμο Ν. Μπάρμπα, Εκδ. Σάκκουλα 2013, σ. 57-93
 37. Το διεθνές πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και τα δικαιώματα-υποχρεώσεις των γονέων, σε: Τιμ. Τόμο Π. Αγαλλοπούλου, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2011, σ. 633-645 = ΔτΑ 2012, σ. 1069-1084
 38. Δικαστικός έλεγχος των μέτρων οικονομικής πολιτικής. Νομολογιακές τάσεις και προσαρμογές στο μεταβαλλόμενο οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον, ΤοΣ 2010, σ. 499-521 = Σύμμεικτα Π. Παραρά, Εκδ. Σάκκουλα 2012, σ. 277-297
 39. Κ. Χρυσόγονος/Ακρ. Καϊδατζής, Η μάταιη θυσία της Ιφιγένειας. Οριοθέτηση εισαγωγικών σκέψεων για την αντισυνταγματικότητα του ν. 4093/2012 για το Μεσοπρόθεσμο και τα μέτρα εφαρμογής του, ΝοΒ 2012, σ. 2682-2708
 40. Κ. Χρυσόγονος/Ακρ. Καϊδατζής, Διατήρηση των περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος του εφημεριδοπώλη για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος (γνωμ.), ΔιΜΕΕ 2011, σ. 308-316
 41. Κ. Χρυσόγονος/Ακρ. Καϊδατζής, Συνταγματικότητα του περιορισμού επανεκλογής των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών (γνωμ.), ΘΠΔΔ 2010, σ. 497-504 = Η αντισυνταγματικότητα του νομοθετικού περιορισμού επανεκλογής πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών ΑΕΙ, σε: Τιμ. Τόμο Κ. Παπαγεωργίου, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2011, σ. 357-369
 42. Κ. Χρυσόγονος/Ακρ. Καϊδατζής, Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μία πρώτη αποτίμηση, ΕΕργΔ 2010, σ. 857-863
 43. Ο Αλέξανδρος Σβώλος και το Πανεπιστήμιο Αθηνών: μια περιπετειώδης σχέση, σε: www.constitutionalism.gr (ανάρτηση: 21.5.2010)
 44. A typology of the constitutional limitations on privatization, Hellenic Review of European Law 2009, σ. 79-96
 45. Ο Αλ. Σβώλος ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, επιστημονικό έργο, πολιτική δράση, διώξεις (1915–1946), στον τόμο: Αλέξανδρος Σβώλος (επιμ. Γ. Κασιμάτη – Γ. Αναστασιάδη), Έκδοση Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, 2009, σ. 178-2087
 46. Ο Αλ. Σβώλος ως πολιτικός αρχηγός (1945–1956). Απάνθισμα πολιτικών παρεμβάσεων (Από το ΣΚ-ΕΛΔ στο ΔΚΕΛ), στον τόμο: Αλέξανδρος Σβώλος (επιμ. Γ. Κασιμάτη – Γ. Αναστασιάδη), Έκδοση Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, 2009, σ. 241-281
 47. Ο συνταγματικός λόγος του Αλ. Παπαναστασίου και η συμβολή του στην παραγωγή των Συνταγμάτων του 1864/1911 και του 1927, στον τόμο: Αλέξανδρος Παπαναστασίου (επιμ. Γ. Αναστασιάδη), Έκδοση Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, 2008, σ. 143-183
 48. Μια τυπολογία των πολιτικών ιδιωτικοποίησης ενόψει των συνταγματικών περιορισμών τους, Το Σύνταγμα 2009, σ. 91-105
 49. Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες, στον τόμο: Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες, πολιτικές, προοπτικές (επιμ. Τζ. Καβουνίδη/Β. Καρύδης/Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου/Μ.-Γ. Στυλιανούδη), τόμ. B΄, Εκδ. ΙΜΕΠΟ, Αθήνα 2008, σ. 70-83
 50. Κοινωνικές παροχές και ιδιότητα του πολίτη: Η αντισυνταγματικότητα του αποκλεισμού αλλοδαπών από τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2007, σ. 629-638
 51. Λειτουργικές επικράτειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδαφική κυριαρχία των κρατών μελών. Μετασχηματισμός και συνέχεια της έννοιας της κυριαρχίας, Το Σύνταγμα 2007, ειδικό τεύχος, σ. 51-92
 52. Συνταγματικές δεσμεύσεις της ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2006, σ. 694–703
 53. Το πεδίο εφαρμογής των ΣΔΙΤ: συνταγματική θεώρηση ενόψει της νομολογίας του ΣτΕ, σε: Αθ. Καΐση (επιμ.), Ο ν. 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα–Κομοτηνή 2006, σ. 65–76
 54. Το Σύνταγμα του 1844, στον τόμο: Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 10 (επιμ. Γ. Αναστασιάδη), Εκδ. Δομή, Αθήνα 2006, σ. 168–205
 55. Το Σύνταγμα του 1864, στον τόμο: Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 10 (επιμ. Γ. Αναστασιάδη), Εκδ. Δομή, Αθήνα 2006, σ. 400–437
 56. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα των δημόσιων νομικών προσώπων: τρεις ερμηνευτικές εκδοχές για τη συνταγματική τους προστασία, Το Σύνταγμα 2002, σ. 29–76
 57. Η προστασία των ανηλίκων από τηλεοπτικές εκπομπές, Νέα Νομική Επιθεώρηση, τόμ. 1, 2001, σ. 13–52
 58. Η κοινωνική προστασία του παιδιού ενόψει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως 2000, σ. 253–261
 59. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο ελληνικό δημόσιο δίκαιο, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 1999, σ. 20–55
 60. Die Wirklichkeit der innerparteilichen Demokratie in Griechenland, Zeitschrift für Parlamentsfragen 1999, σ. 472–486
 61. Η ελευθερία της επιστημονικής έκφρασης σε σύγκρουση με το δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας, Το Σύνταγμα 1998, σ. 753–763

 

Άρθρα – μικρότερες συμβολές – παρατηρήσεις νομολογίας

 1. Οριακός έλεγχος της συνταγματικότητας μισθολογικών διατάξεων του Δημοσίου, Παρατηρήσεις στο πρακτικό ΕλΣυν 4/2020 Ολομ., Αρμενόπουλος 01/2021, σ. 135-136
 2. Μεταστροφή και επαναφορά της νομολογίας για το απαράδεκτο προσβολής πράξεων του άρθρου 90 παρ. 5 Συντ., Παρατηρήσεις στις αποφάσεις ΣτΕ 435 και 1304/2019 Ολομ., Αρμενόπουλος 08/2019, σ. 1079-1080
 3. Ξανά για το ζήτημα των λεγόμενων ‘αναδρομικών’ από τις συνταξιοδοτικές περικοπές των ν. 4051 και 4093/2012, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΔΕφΘεσ 2234/2019, Αρμενόπουλος 07/2019, σ. 910-911
 4. Τρεις συν µία παρατηρήσεις για την περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕλΣυν 1388/2018 Ολοµ., Αρμενόπουλος 10/2018, σ. 1743-1744
 5. Θρησκευτική εκπαίδευση μόνο για την πλειοψηφία; Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των μειοψηφιών, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 660/2018 Ολομ., Αρμενόπουλος 2018, σ. 1560-1563
 6. Πριμοδότηση της εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και λυσιτέλεια του ελέγχου συνταγματικότητας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 686/2018 Ολοµ., Αρμενόπουλος 07/2018, σ. 1191-1192
 7. Αντισυνταγματικότητα των περικοπών στις συντάξεις του Δημοσίου: Η κατάχρηση της πρότυπης δίκης ως νόσφιση κανονιστικής εξουσίας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕλΣυν 1277/2018 Ολοµ., Αρμενόπουλος 06/2018, σ. 1002-1006
 8. ‘Ένστολοι ΙΙΙ’: Επίλογος σε μιαν υπόθεση δικαστικού ακτιβισμού, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 258/2018 Ολοµ., Αρμενόπουλος 05/2018, σ. 860-862
 9. Αντισυνταγματικότητα των περικοπών στις συντάξεις δικαστικών: Μισθοδικείο, συνταξιοδοτικό σύστημα και σύστημα δικαστικού ελέγχου του νόμου, Παρατηρήσεις στην απόφαση Μισθοδ. 1/2018, Αρμενόπουλος 04/2018, σ. 672-674
 10. Ανήκουν τα δικαστήρια και οι δικαστικοί λειτουργοί στο ‘δημόσιο τομέα’;, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 2365/2017, Αρμενόπουλος 11/2017, σ. 1979-1981
 11. ‘Πόθεν έσχες’: Έλεγχος νομιμότητας ανυπόστατης πράξης και αφηρημένος έλεγχος συνταγματικότητας του νόμου, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 2649/2017 Ολομ., Αρμενόπουλος 09/2017, σ. 1610-1614
 12. Πανελλαδικές εξετάσεις και οριακός έλεγχος συνταγματικότητας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 1442/2017, Αρμενόπουλος 06/2017, σ. 1037-1039
 13. Περικοπές στις συντάξεις, περιορισμός της κρίσης περί αντισυνταγματικότητας και αυτοτέλεια του ελέγχου συμβατότητας με την ΕΣΔΑ, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΔΠρΘεσ 1430/2017, Αρμενόπουλος 05/2017, σ. 857-859
 14. Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και αρχή της αξιοκρατίας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 711/2017 Ολομ., Αρμενόπουλος 04/2017, σ. 656-657
 15. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένος έλεγχος συνταγματικότητας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕλΣυν 244/2017 Ολομ., Αρμενόπουλος 03/2017, σ. 462-464
 16. Η αργία της Κυριακής ως πολιτισμικό κεκτημένο και κοινωνικό αγαθό, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 100/2017 Ολομ., Αρμενόπουλος 02/2017, σ. 277-280
 17. Η δικονομική αντιμετώπιση των προφορικά συναπτόμενων δημόσιων συμβάσεων. Μια δικαιοπολιτική προσέγγιση, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΕΔ 2/2016, Αρμενόπουλος 01/2017, σ. 124-125
 18. Και πάλι για το μισθολόγιο των στρατιωτικών: Υποχρέωση συμμόρφωσης του νομοθέτη στις δικαστικές αποφάσεις;, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 1125/2016 Ολομ., Αρμενόπουλος 10/2016, σ. 1820-1823
 19. Βουλευτική αποζημίωση, βουλευτικές συντάξεις και Σύνταγμα, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕλΣυν 478/2016 Ολομ., Αρμενόπουλος 09/2016, σ. 1593-1595
 20. Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης και οριακός έλεγχος συνταγματικότητας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 856/2016, Αρμενόπουλος 07/2016, σ. 1239-1240
 21. Εκποίηση δημοσίων εκτάσεων σε αυθαίρετους κατόχους και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 197/2016, Αρμενόπουλος 06/2016, σ. 1064-1066
 22. Κρίση περί μη αντισυνταγματικότητας των περικοπών στο εφάπαξ και το ζήτημα της μεθοδολογικής συνέπειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 734/2016 Ολομ., Αρμενόπουλος 05/2016, σ. 893-895
 23. ΤΑΙΠΕΔ, μεταβίβαση του ελέγχου επί επιχειρήσεων που εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό και άσκηση δημόσιας εξουσίας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 510/2016, Αρμενόπουλος 05/2016, σ. 898-899
 24. Η υπόθεση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και οι ‘διευρυμένες εξουσίες’ του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 4446/2015 Ολομ., Αρμενόπουλος 02/2016, σ. 284-286
 25. Συγκρότηση κρατικών οργάνων, πολιτική ευθύνη και κράτος δικαίου: Η υπόθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 4646/2015, Αρμενόπουλος 02/2016, σ. 289-291
 26. Οριακός και εντατικός έλεγχος στη νομολογία του ΣτΕ, με αφορμή την απόφαση για το μισθολόγιο των δικηγόρων ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 3372/2015 Ολομ., Αρμενόπουλος 12/2015, σ. 2156-2158
 27. Η αρχή της οικονομίας του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και η μερική (μόνον) αποκατάσταση των στρατιωτικών συντάξεων, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕλΣυν 4707/2015 Ολομ., Αρμενόπουλος 09/2015, σ. 1589-1591
 28. Αντισυνταγματικότητα συνταξιοδοτικών περικοπών (ΟλΣτΕ 2287/2015) και η ολοκλήρωση της μεθοδολογικής μεταστροφής στη νομολογία του ΣτΕ, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 2287/2015 Ολομ., Αρμενόπουλος 08/2015, σ. 1385-1386
 29. Περικοπές στις συντάξεις δικαστικών λειτουργών: Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η σημασία της κρίσης του για τα ειδικά μισθολόγια, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕλΣυν 4327/2014 Ολομ., Αρμενόπουλος 07/2015, σ. 1202-1203
 30. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας του ελέγχου τήρησης της αρχής της ισότητας, Παρατηρήσεις στις αποφάσεις ΣτΕ 13, 26, 107 και 162/2015, Αρμενόπουλος 05/2015, σ. 857-860
 31. Είναι πράγματι ‘μη υφιστάμενος στο νομικό κόσμο’ ένας νόμος που κρίθηκε παρεμπιπτόντως αντισυνταγματικός;, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 10/2014 (συμβ. συμμ.), Αρμενόπουλος 11/2014, σ. 1935-1937
 32. Η υπόθεση της ΕΡΤ, το Σύνταγμα και η ραδιοτηλεοπτική πραγματικότητα, ΔιΜΕΕ 2014, σ. 278-282
 33. Διοικητικές έρευνες κατ’ οίκον και συνταγματική προστασία του οικιακού ασύλου, Γνωμ. ΝΣΚ 256/2014 Ολομ., Αρμ 2014, σ. 1606-1608
 34. Οργάνωση των δικαστηρίων, ανορθολογική νομοθέτηση και έλεγχος συνταγματικότητας, Π.Ε. ΣτΕ 2/2014 Ολομ., Αρμ 2014, σ. 661-663
 35. Ο δικαστικός έλεγχος του νόμου ως διαδικασία ‘εκπαίδευσης’ του νομοθέτη. Πληθυσμιακά κριτήρια ίδρυσης φαρμακείων και νομοθετικός εξορθολογισμός, ΣτΕ 229/2014 Ολομ., Αρμ 2014, σ. 528-529
 36. Σύνταγμα και περικοπές στους μισθούς των δικαστών. Μια σωστή κρίση, μια αιτιολογία που προβληματίζει (και ένα δικαστήριο σε αναζήτηση ταυτότητας;), Μισθοδ. 88/2013, Αρμ 2014, σ. 542-544
 37. Επαγγελματική ελευθερία, ‘μη αποξένωση’ από την επιστήμη και χρονικοί περιορισμοί πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα, ΣτΕ 3340/2013 Ολομ., Αρμ 2014, σ. 134-135
 38. Το νομοθετικό πρόβλημα των Κολλεγίων και η συνταγματικότητα του καθεστώτος αδειών, Συνήγορος 96/2013, σ. 36-39
 39. Δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία και νομιμότητα. Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών για την ΕΡΤ, ΔιΜΕΕ 2013, σ. 154-159
 40. Πρότυπη δίκη και έλεγχος συνταγματικότητας στο παράδειγμα των προστίμων για μη καταβολή διοδίων, ΘΠΔΔ 2013, σ. 137-142
 41. Ο κακός νόμος είναι οπωσδήποτε και αντισυνταγματικός; Η κρίση του ΑΕΔ για το επιτόκιο 6% επί των οφειλών του Δημοσίου, Αρμ 2013, σ. 346-349
 42. Μείωση της άδειας ανατροφής παιδιού για δικαστικούς λειτουργούς και έλεγχος της ‘αιτιολογίας’ του νόμου, ΣτΕ 3590/2013 Ολομ., ΘΠΔΔ 2013, σ. 1100-1104
 43. Συγκεκριμένος χαρακτήρας της πρότυπης δίκης του ν. 3900/2010 και λυσιτέλεια του υποβαλλόμενου προδικαστικού ερωτήματος, ΣτΕ 1841/2013 Ολομ., Αρμ 2013, σ. 2195
 44. Διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων και σύστημα εφημεριών, ΣτΕ 1973/2013, Αρμ 2013, σ. 1752-1753
 45. Ο έλεγχος συνταγματικότητας ως διελκυστίνδα νομοθέτη και δικαστή: Οι περιπέτειες του αναλογικού παραβόλου στα ασφαλιστικά μέτρα του ν. 3886/2010, Ε.Α. ΣτΕ 167/2013, Αρμ 2013, σ. 1755-1756
 46. Ασφάλιση των πτυχιούχων υπομηχανικών και ‘αρχή του έλλογου νομοθέτη’, ΣτΕ 1203/2013, Αρμ 2013, σ. 1547-1548
 47. Κοινωνικά δικαιώματα, δημόσια υγεία και απαγόρευση του καπνίσματος, ΣτΕ 4171/2012, Αρμ 2013, σ. 1555
 48. Αντισυνταγματικότητα της δέσμευσης λογαριασμών από το ΣΔΟΕ. Συγκεκριμένος χαρακτήρας του ελέγχου και διάλογος δικαστή – νομοθέτη, ΣτΕ 1032/2013, Αρμ 2013, σ. 1149-1150
 49. Αντίρρηση συνείδησης και μεταβολή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία ή αντισυνταγματικότητα του νόμου;, ΣτΕ 178/2013, Αρμ 2013, σ. 1151-1152
 50. Δημόσια κτήση, εθνική ασφάλεια και αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, Π.Ε. ΣτΕ 52/2013, Αρμ 2013, σ. 1156-1157
 51. Αντισυνταγματικότητα του παραβόλου προσφυγής και μετά την ΟλΣτΕ 601/2012; Με την πρότυπη δίκη δεν καθιερώνεται ο θεσμός του precedent, ΤρΔΠρΚορινθ 19/2013, Αρμ 2013, σ. 1161
 52. Ο χρόνος του δικαστή και ο χρόνος του νομοθέτη: (Και πάλι) αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τις υπεραγορές που (και πάλι) εντωμεταξύ τροποποιήθηκαν, ΣτΕ 694/2013 Ολομ., Αρμ 2013, σ. 971-973
 53. Η πρότυπη δίκη ως μηχανισμός συγκέντρωσης του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, Ε.Α. ΣτΕ 35/2013 Ολομ., Αρμ 2013, σ. 780-781
 54. Ποιος καθορίζει τον λαό και το εκλογικό σώμα; Η σχέση νόμου και συντάγματος σε υποθέσεις υψηλής πολιτικής, ΣτΕ 460/2013 Ολομ., Αρμ 2013, σ. 800-802
 55. Απαγόρευση παρεμβολής του ΑΣΕΠ στις εξαιρούμενες από την αρμοδιότητά του διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων; ΣτΕ 195/2013 Ολομ., Αρμ 2013, σ. 806-807
 56. Το τέλος της επεκτατικής ισότητας; Η άδοξη κατάληξη της μισθολογικής (μικρο)πολιτικής του επιδόματος των 176 ευρώ, ΣτΕ 95/2013 Ολομ., Αρμ 2013, σ. 572-573
 57. Η θέσπιση ασυμβιβάστων ως περιορισμός πολιτικού δικαιώματος. Νομοτεχνικές αστοχίες και δικαστικός έλεγχος, ΣτΕ 1781/2012, Αρμ 2013, σ. 129-131
 58. Παράταση θητείας και νόμιμη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών: Θεσμικά προβλήματα και νομοθετικές αδυναμίες, ΣτΕ 2010/2012, Αρμ 2013, σ. 133
 59. Επαγγελματική ελευθερία και χρονικά όρια εξόδου από το επάγγελμα, ΘΠΔΔ 2012, σ. 135-140
 60. Αντισυνταγματικότητα του ορίου ηλικίας διορισμού δικαστικών επιμελητών (ΣτΕ Ολ. 1621/2012). Ο έλεγχος συνταγματικότητας ως έλεγχος τεκμηρίωσης των νομοθετικών επιλογών, Συνήγορος 91/2012, σ. 48-50
 61. Αυτονομία της Βουλής και πράξεις του Προέδρου της για την οργάνωση και το προσωπικό της Επιστημονικής Υπηρεσίας, ΣτΕ 983/2012 Ολομ., Αρμ 2012, σ. 1958-1960
 62. Ελευθερία της έρευνας, ίση πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και ηλικιακοί περιορισμοί σε διευθυντικές θέσεις ερευνητικών φορέων, ΣτΕ 3404/2011, ΕφημΔΔ 2012, σ. 332 επ.
 63. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του επαγγελματία ως θεμιτός σκοπός περιορισμού της επαγγελματικής ελευθερίας, ΤοΣ 2011, σ. 1020-1027
 64. Και πάλι ενώπιον του ΑΕΔ: Το ζήτημα της διετούς παραγραφής των αξιώσεων υπαλλήλων του Δημοσίου και η αρχή της ισότητας, ΕφημΔΔ 2011, σ. 190-195
 65. Επέκταση προνομίων του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Αντίθεση στην ΕΣΔΑ του ευνοϊκού επιτοκίου υπερημερίας για τις οφειλές του ΟΛΠ ΑΕ, ΑΠ 5/2011 Ολομ.», ΕφημΔΔ 2011, σ. 645-648
 66. Φορείς κοινωνικής αυτοοργάνωσης με μορφή ΝΠΔΔ και η δικαιοδοσία επίλυσης διαφορών από πράξεις τους, ΣτΕ 502/2011, ΕφημΔΔ 2011, σ. 199-200
 67. Ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων: Ανταγωνισμός στο σκοτάδι ή η νύκτα ως συνταγματικά προστατευόμενη αξία;, ΕφημΔΔ 2010, σ. 636-639
 68. Το καθεστώς ανέγερσης ναών και ευκτηρίων οίκων μεταξύ δικαστικού ελέγχου και νομοθετικής πολιτικής, ΕφημΔΔ 2010, σ. 768-774
 69. Τα όρια της υποκατάστασης του ελέγχου συνταγματικότητας από τον έλεγχο συμβατότητας με το διεθνές δίκαιο. Με αφορμή την αντίθεση της υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα προς την ελευθερία της εργασίας, ΕφημΔΔ 2010, σ. 776-782
 70. Ασφαλιστική ενημερότητα για τη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και επαγγελματική ελευθερία, ΣτΕ 1185/2010, ΕφημΔΔ 2010, σ. 450-451
 71. Υπαγωγή των διοικούντων ανώνυμες εταιρίες στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ΔΕφΑθ 1021/2010, ΕφημΔΔ 2010, σ. 466-467
 72. Ο διορισμός μελών ανεξάρτητων αρχών μεταξύ δικαιοκρατικής αρχής και διάκρισης των εξουσιών, ΣτΕ 858/2010, ΕφημΔΔ 2010, σ. 166-168
 73. Η επίδραση της ΕΣΔΑ στην ερμηνεία και εφαρμογή συνταξιοδοτικών διατάξεων, στο παράδειγμα της αναδρομικότητας των συντάξεων του Δημοσίου, ΕλΣυν 26/2010 Ολομ., ΕφημΔΔ 2010, σ. 180-182
 74. Έλεγχος συνταγματικότητας και έλεγχος συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο. Η απόφαση Transportes Urbanos του ΔΕΕ, C-118/08, σε: Κριτικές του Δικαίου, greek-critical-legal-blogspot.gr (ανάρτηση: 27.5.2010)
 75. ‘Ελεύθερες σπουδές’ της μη τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικά προσόντα, ΕφημΔΔ 2009, σ. 766-767
 76. Ο παρεμπίπτων και συγκεκριμένος χαρακτήρας του δικαστικού ελέγχου συμβατότητας προς το κοινοτικό δίκαιο, στο παράδειγμα της ασφαλιστικής κάλυψης της νοσηλείας στο εξωτερικό, ΔΠρΚομ 424/2009, ΕφημΔΔ 2009, σ. 778-779